Namen van eindexamenkandidaten

Langs deze weg wensen we de jongeren die eindexamen doen, veel succes toe!
Wanneer in juni de uitslag bekendgemaakt is, willen we namens de PGO een bloemetje bij hen bezorgen.
Als felicitatie of ter bemoediging.
Wilt u ons helpen door namen van jongeren die eindexamen doen, door te geven aan Pieternel Kamphuis?
(Stuur Email)? Alvast bedankt!
Taakgroep Jeugd en jongeren