Opbrengst Actie Kerkbalans 2022

Begin dit jaar hebben we alle leden benaderd voor een bijdrage aan onze gemeente in het kader van Actie Kerkbalans. Zo’n 650 leden hebben inmiddels een bedrag toegezegd, samen goed voor 223.361 euro. Wij danken iedereen hartelijk voor zijn of haar bijdrage!
De uiteindelijke resultaten zijn helaas opnieuw circa 15.000 euro lager dan vorig jaar. Van zo’n 70 trouwe gevers hebben we dit jaar geen reactie ontvangen, ondanks een eind maart verstuurde herinnering. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, omdat de kosten van onze gemeente niet in dezelfde mate dalen. Het jaarlijkse tekort loopt daarom op.
Mocht u er niet aan zijn toegekomen en alsnog een toezegging willen doen; het formulier opsturen kan nog steeds.
U kunt ook contact opnemen via Email
of telefonisch 06 11 39 72 40.
Met elkaar maken we het werk van onze kerk mogelijk.
Ook uw bijdrage is daarbij nodig! Bij voorbaat dank voor uw toezegging. 
Chris van der Oord, coördinator Actie Kerkbalans

Bericht vervalt op 30 juni 2022