Uitnodiging gemeenteavond 30 mei 2022

De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor de Gemeenteavond op 30 mei a.s. in de Regenboogkerk. Het thema is “kennismaken”.

De rode draad van de avond zal het verhaal van Ruth zijn. We kijken naar de vertaalbeslissingen in het boek Ruth en na de pauze zal het gaan over Ruth als voorbeeld van inburgeren en thuisraken: Bij wie ben je thuis? Wanneer ben je ergens thuis?

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
19:30 uur Inloop en koffie
20:00 uur Welkom en liturgisch moment
Kennismaking met de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV2021)
Pauze
Verdere kennismaking van ds. Richtsje Abma met onze gemeente
22.00 uur Sluiting

Na afloop ontmoeten we elkaar informeel.

Namens de Kerkenraad hoop ik van harte dat we elkaar op 30 mei zullen ontmoeten.
Marien den Boer,
Voorzitter Kerkenraad