Dagwacht 28 juni 2022

08.25 uur Groene Kerk open 08.30 uur Muziek: lied 905 08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag Lied 905 Wie zich door God alleen laat leiden enkel van Hem zijn heil verwacht, weet hem nabij, ook in de tijden die dreigend zwart zijn als de nacht. Want wie op God alleen vertrouwt heeft […]

De crèche/oppas, hoe nu verder?

Oproep voor de opvang van onze jongste gemeenteleden Graag willen we jonge gezinnen de mogelijkheid bieden om tijdens bijzondere diensten met hun kleintje(s) naar de viering te komen. Daarom zijn we op zoek naar gemeenteleden (van 18-??) die willen deelnemen aan een te vormen oppaspoule. Op deze manier kunnen we oppas aanbieden tijdens de kerkelijke […]

collecten zondag 3 juli

De diaconale collecte is bestemd voor Werelddiaconaat: India, onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst. In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten, met schooluitval als gevolg. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Lees verder … ► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in […]

Gebed van de zondag

Ds Rian Veldman heeft meegewerkt aan dit artikel op de website van de Protestante Kerk Nederland (PKN)Lees meer…

Ruimte en begrip nu corona weer opleeft

De afgelopen weken is er steeds meer nieuws over het stijgend aantal coronabesmettingen in ons land. Wellicht hebt u mensen in uw omgeving die getroffen zijn. Het Breed Moderamen kan zich voorstellen dat gemeenteleden zich hierover zorgen maken en voorzichtiger worden, en daar hebben we alle begrip voor. We vragen een ieder om elkaar ruimte […]

Dagwacht 21 juni 2022

08.25 uur Groene Kerk open 08.30 uur Muziek: lied 478: 1 , 4 08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag Lied 478: 1 , 4 1. Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint, ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuwgeboren kind! Ziet, die ’t woord is, zonder spreken, […]

Collecten zondag 26 juni

De diaconale collecte is bestemd voor Binnenlands Diaconaat: hulp en perspectief voor mensen zonder papieren. Nederland telt vele duizenden migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, […]

Groetenactie Amnesty International

Deze groetenactie stond in de gemeenteberichten van 12 juni jl. Die actie is niet doorgegaan, omdat er een doopdienst was en het na afloop van de dienst te lastig was om een groetenactie te houden. Daarom is die actie nu zondag 19 juni, in de Regenboogkerk. Zoals u in de kranten kunt lezen, worden overal […]

Ik zal kijken wat ik voor je doen kan… Patmos Samos Fonds

Met Pinksteren waren wij weer op Samos na een verblijf van 5 dagen op Patmos. Op Patmos hebben we de contacten aangehaald met kloosters en mensen bij de grot van de Openbaring van Johannes. Op Samos werden we heel hartelijk verwelkomd door priester Sotirios en de mensen die nauw met hem samenwerken. Op ons verzoek […]

Collecten zondag 19 juni

De diaconale collecte is bestemd voor hulp aan gestrande vluchtelingen op Samos. Tijdens een reis met PGO-leden naar Patmos in 2018 kon niet worden voorbijgegaan aan de nood van de vele vluchtelingen die op de Griekse eilanden waren aangekomen. Op Samos maakten de reizigers kennis met een priester van de Grieks-Orthodoxe kerk, die zich direct […]