Collecten zondag 19 juni

De diaconale collecte is bestemd voor hulp aan gestrande vluchtelingen op Samos.

Tijdens een reis met PGO-leden naar Patmos in 2018 kon niet worden voorbijgegaan aan de nood van de vele vluchtelingen die op de Griekse eilanden waren aangekomen. Op Samos maakten de reizigers kennis met een priester van de Grieks-Orthodoxe kerk, die zich direct met vluchtelingen bezighield. Dat was moedig van hem, omdat veel leden van de kerk op Samos weinig oog voor de vluchtelingen hadden. Zij hadden al te kampen met de economische crisis in Griekenland. Priester Sotirios probeerde in beide crisissen hulp te bieden. Steun vanuit Nederland, van kerkmensen uit Oegstgeest en andere gevers die door de verhalen over Patmos en Samos werden geraakt, maakte die stille hulp mogelijk. Afgelopen Pinksteren bezochten Aart en Dieneke priester Soririos. Er is een nieuw vluchtelingenkamp gebouwd op Samos. De slechte omstandigheden van de vluchtelingen zijn verbeterd. De afgelopen tijd is de meeste hulp besteed aan vluchtelingen die werk vonden in Europa, maar geen geld hadden voor de kosten van hun nieuwe paspoort en werkvergunning. Zij zijn over heel Europa verspreid. Priester Sotirios onderhoudt met velen van hen, zeker met hen die door hem zijn gedoopt, contact. De bijdragen uit Nederland worden ook gebruikt voor incidentele medische kosten of steun om kinderen buiten het eiland Samos naar school te kunnen laten gaan.

► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Patmos Samos Fonds.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending