Het ‘Onze Vader’ aangepast in nieuwe Bijbelvertaling

Op 30 mei jl. werd tijdens een drukbezochte gemeenteavond uitgebreid kennisgemaakt met onze nieuwe dominee Richtsje Abma. Mijn eerste indruk van haar is een zeer toegankelijke, enthousiaste vrouw, met een warme belangstelling voor iedereen in haar omgeving. Ze luistert goed en is nieuwsgierig naar alles wat er speelt in onze PGO en in Oegstgeest in zijn geheel.
Naast deze kennismaking werd uitgebreid gesproken over de nieuwe Bijbelvertaling NBV21 van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De voorzitter van de TEK, Hans Hogerzeil, legde uit hoe een en ander tot stand was gekomen en waarom de TEK de kerkenraad heeft geadviseerd om deze Bijbelvertaling voortaan te gaan gebruiken. Ds. Rian Veldman verduidelijkte de wijzigingen met behulp van enkele sprekende voorbeelden.
Vanaf Pinksteren zal deze Bijbelvertaling worden gebruikt in de diensten. Het staat dominees wel vrij om hiervan af te wijken.
Ook de tekst van het ‘Onze Vader’ is in deze Bijbel iets aangepast.

Matteus 6

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
[Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen.]

Marita Danhof, webmaster