Collecten zondag 10 juli

De diaconale collecte is bestemd voor Epafras. Het belangrijkste werk van Epafras is het bezoeken van Nederlandse gevangenen in het buitenland. Epafras doet dat met een grote groep lokale geestelijk verzorgers: Nederlandse vrijwilligers die in diverse landen wonen en werken en in hun vrije tijd op bezoek gaan. In de geestelijke verzorging die Epafras biedt, gaat het in de eerste plaats om laagdrempelige pastorale aanwezigheid.
Vier keer per jaar ontvangen gedetineerden het tijdschrift Comeback. Met nieuws, juridische informatie en geloof en mentale kracht. En gedetineerden schrijven brieven, en vrijwilligers van Epafras schrijven terug. Tot slot zorgt Epafras samen met Gevangenenzorg Nederland ervoor dat kinderen van gevangenen in het buitenland, een verjaardagscadeau krijgen. Zo maken zij de zware tijd in detentie iets lichter.

► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Epafras.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending