De crèche/oppas, hoe nu verder?

Oproep voor de opvang van onze jongste gemeenteleden

Graag willen we jonge gezinnen de mogelijkheid bieden om tijdens bijzondere diensten met hun kleintje(s) naar de viering te komen. Daarom zijn we op zoek naar gemeenteleden (van 18-??) die willen deelnemen aan een te vormen oppaspoule. Op deze manier kunnen we oppas aanbieden tijdens de kerkelijke feestdagen en tijdens doopdiensten. Voor de feestdagen zal een rooster worden gemaakt; voor de doopdiensten zal een oproep via e-mail en/of whatsapp worden gedaan.

Lijkt het u/jou leuk om af en toe eens tijdens een kerkdienst op onze jongste gemeenteleden te passen, meld je dan aan bij Paola Rus: Stuur Email