Pastoraat in de zomertijd

Richtsje heeft vakantie van 18 tot 31 juli en later nog een week in augustus. Rian is werkzaam tot 29 juli en heeft dan drie weken zomervakantie. Zo is de hele zomer een van de predikanten beschikbaar voor crisispastoraat en uitvaarten. Aarzelt u niet ons te benaderen.
Ds. Richtsje Abma en ds. Rian Veldman