Dagwacht 30 augustus 2022

08.25 uur Groene Kerk open 08.30 uur Muziek: Lied 313 : 3 , 4 08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag Lied 313 : 3 , 4 3 De geesten onderscheiden, gaf God ons als gebod; wie ’t woord der waarheid mijden, weerstaan het rijk van God. Hoe bouwen zij op zand! Straks […]

Schema Open Monumentendag 10 september 2022

Vanuit locatie Groene Kerk en Willibrords Erf, Haarlemmerstraatweg 6 Activiteiten ► Rondleiding gewelven in de nok van de Groene Kerk. ► Lezing: de geschiedenis van de Groene Kerk in het licht van duurzaamheid. ► Muziek: orgel en piano (o.a. quatre mains). ► Rondleiding over de begraafplaats met aandacht voor duurzaamheid. ► Speurtocht voor kinderen in […]

Nieuw doel zendingsbus

Met ingang van 4 september is de inhoud van de zendingsbus bij de uitgang het komende jaar niet meer bestemd voor de kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten, maar bedoeld voor Egypte: kerk in Actie De PKN ondersteunt daar twee Zendingsprojecten.-Het eerste is bedoeld voor de verspreiding van Bijbels in christelijke gezinnen die geen geld […]

Bericht van de taakgroep Diaconaat & Zending

Dhr. Wolter Mooi heeft zich bereid verklaard om de taak van penningmeester van de Taakgroep Diaconaat & Zending per september op zich te nemen.Wij zijn hier heel blij mee en heten hem van harte welkom in de taakgroep!

Collecten zondag 28 augustus

De diaconale collecte is bestemd voor de Voedselbank Leiden e.o. Stichting Voedselbank Leiden e.o. helpt mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Zij zamelen levensmiddelen in en stellen deze gratis ter beschikking aan huishoudens die, tijdelijk, onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Ook de voedselbanken merken […]

Dagwacht 23 augustus 2022

08.25 uur Groene Kerk open 08.30 uur Muziek: Lied: Psalm 27 : 1 , 7 08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag Lied: Psalm 27 : 1 , 7 4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden […]

Nagesprek

Op zondag 4 september wil ik graag met wie dat wil de dienst nabespreken. Waar heeft het je geraakt, waar raakte je de draad kwijt? Hoe vond je de muziek en liederen passen? We trekken nu een tijdje met elkaar op en het is fijn voor mij, en voor u misschien ook, dat u kunt […]

Koffiekamer

De koffiekamer pakt de draad weer op na de vakantie op donderdag 1 september. We sluiten aan bij het jaarthema van de landelijke kerk: Aan tafel! Richtsje zal maaltijdverhalen belichten uit het Oude en Nieuwe Testament. Vast komt ook ter sprake hoe de tafel vroeger thuis er uitzag, en hoe het hele leven zich afspeelde […]

Even voorstellen nieuwe ouderling per 28 augustus

Ik ben Cobie Visée en vanaf dat wij hier vanuit Julianadorp kwamen wonen in 1993 werd ons gezin lid van deze gemeente. Hier voel ik mij thuis en ik heb veel aan de kerkelijke gemeente te danken: vriendschappen, een warme plek waar veel te leren valt en voeding voor mijn ziel.Omdat ik graag mijn bijdrage […]

Dagwacht 16 augustus 2022

08.25 uur Groene Kerk open 08.30 uur Muziek: Lied: Psalm 72 : 1 , 2 , 4 08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag Lied: Psalm 72 : 1 , 2 , 4 1 Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid aan ’s konings zoon, om uwe knechten te richten met […]