Bericht van de taakgroep Diaconaat & Zending

Dhr. Wolter Mooi heeft zich bereid verklaard om de taak van penningmeester van de Taakgroep Diaconaat & Zending per september op zich te nemen.
Wij zijn hier heel blij mee en heten hem van harte welkom in de taakgroep!