In memoriam mw. Hillechina Bontje-Buseman

Vrijdag 15 juli overleed ons gemeentelid Hillechina Bontje-Buseman in de leeftijd van 81 jaar. Zij woonde aan de Pres. Kennedylaan. Hil werd geboren in Nieuwe Pekela als oudste van het gezin van 3 kinderen, waar ze ook is opgegroeid. Toen ze 18 was overleed haar moeder. Zij heeft toen voor enige tijd naast haar werk de zorg voor het gezin op zich genomen. Omdat haar vader niet wilde dat de zorg voor het gezin haar ontwikkeling in de weg stond is zij na twee jaar naar het westen van het land vertrokken. Ze wilde op de een of andere manier in de zorgsector werkzaam zijn en vond een baan bij het psychiatrisch ziekenhuis Endegeest, hier in Oegstgeest. Ze heeft er verschillende functies vervuld. Als laatste was zij er werkzaam in het theehuis, een ontmoetingsplek, voor haar haast een maatschappelijke werkplek. Ze was heel sociaal, stond altijd voor iedereen klaar, zichzelf daarbij wegcijferend. In Endegeest leerde ze ook haar man Johannes Bontje kennen die daar werkzaam was als bewegingstherapeut. Ze trouwden in 1963. Uit hun huwelijk werden 2 dochters geboren, ze kregen twee kleinkinderen en een achterkleinkind. Aanvankelijk woonden ze in Leiden, later kwamen ze naar Oegstgeest. In 2018 overleed haar echtgenoot. Tot op ’t laatst heeft zij hem verzorgd. Tijdens hun verblijf in Leiden was zij belijdend lid van De Evangelisch Lutherse gemeente aldaar. Toen deze opging in de samenwerking met de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente heeft ze zich in 2018 over laten schrijven naar de PGO. Zij was geen kerkganger, maar beleefde in verbinding met haar zus haar geloof in de liederen die zondagsmorgens werden gezongen in het programma “Nederland zingt” van de EO.
Vorig jaar werd ze opgenomen in het Alrijne Ziekenhuis voor een hartoperatie (nieuwe hartklep). Tijdens het vooronderzoek werd bij haar kanker met uitzaaiingen geconstateerd, waardoor de operatie moest worden uitgesteld. In het afgelopen jaar heeft ze een aantal chemokuren ondergaan. Hoewel ze die moedig heeft doorstaan, kon het lichaam in samenhang met haar hartproblemen dit uiteindelijk niet meer opbrengen.
Donderdag 21 juli vond in besloten kring de crematie plaatst vooraf gegaan door een afscheidsbijeenkomst in de GWK.

Rein Rus (ouderling ouderenpastoraat)