Meeleven

Vreugde bij Mart en Netty Binnendijk. Op 14 juli werd de kleine Lieke geboren, hun eerste kleinkind.
Wat een opluchting dat alles goed is. Ook een felicitatie voor mevrouw Binnendijk bij de geboorte van uw achterkleinkind! Eveneens een hartelijke gelukwens voor Marco en Joske Kortleve.
Zij ontvingen begin augustus een kleinzoon. Wat een vreugde en een wonder.
Verdriet is er bij de familie Dekker bij het overlijden van hun man en vader Jan Jacob Dekker. Hij overleed op zondag 7 augustus.
Ook leven we mee met de familie De Bondt nu hun dochter en zus Anna de Bondt overleed.
Laten we ook denken aan hen die ziek zijn of revaliderend. Een beetje meeleven doet vaak zo goed.