Nieuw doel zendingsbus

Met ingang van 4 september is de inhoud van de zendingsbus bij de uitgang het komende jaar niet meer bestemd voor de kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten,
maar bedoeld voor Egypte: kerk in Actie
De PKN ondersteunt daar twee Zendingsprojecten.
-Het eerste is bedoeld voor de verspreiding van Bijbels in christelijke gezinnen die geen geld hebben voor de aanschaf hiervan. Op deze manier lezen tienduizenden kinderen en hun families toch Bijbelverhalen.
-Het tweede project betreft de armoede op het platteland, die BLESS, de diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil helpen opheffen door economische ontwikkeling te stimuleren. Hierbij wordt geen onderscheid in geloof gemaakt.
Het ingezamelde geld wordt over beide projecten verdeeld.
Meer informatie vindt u in het laatste nummer van OKe.
Uw giften zijn zeer welkom!
Namens de taakgroep Diaconaat en Zending