Voorgenomen bevestiging

De kerkenraad is dankbaar en verheugd u te kunnen meedelen dat zij voornemens is mevrouw J.E.J.V. (Cobie) Visée-van Wageningen te herbevestigen in het ambt van ouderling. Indien er geen wettige bezwaren worden ontvangen, zal zij op zondag 28 augustus in de dienst in het ambt worden herbevestigd. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij de scriba via e-mail
Namens de kerkenraad, Maureen van den Brink, scriba