Collecten zondag 11 september

De diaconale collecte is bestemd voor:
Jong Protestant: de kerk een thuis voor jongeren.

Jongeren zijn de toekomst van de kerk. Des te belangrijker dat zij zich er thuis voelen, dat ze serieus worden genomen en een volwaardige stem hebben. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan, aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom worden materialen ontwikkeld die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar kinderen en jongeren zich gezien en geliefd voelen.

► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Jong Protestant.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending