Dagwacht 13 september 2022

08.25 uur Groene Kerk open
08.30 uur Muziek: Psalm 130 : 1 , 3
08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag

Lied Psalm 130 : 1 , 3
1 Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer.
O Laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here, red!

2 Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid.

3 Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

Openingsgebed

Inleiding op de lezing
Psalmen zijn persoonlijke uitingen van geloof en geloofsbeleving.
Ze gaan over de persoonlijke band van de dichter met God of over de problemen en de worstelingen die iemand ervaart.
Vandaag psalm 142, geschreven door David toen hij op de vlucht was voor koning Saul die David als een concurrent zag en hem wilde doden.

Schiftlezing: Psalm 142
Een kunstig lied van David, een gebed toen hij in de spelonk was.

2Luid roep ik tot de HEER,
luid smeek ik de HEER om genade,
3bij Hem stort ik mijn hart uit,
bij Hem klaag ik mijn nood.

4Ik ben ten einde raad,
U kent de weg die ik moet volgen,
U weet dat op mijn pad
een strik verborgen ligt.

5Ik kijk om me heen en zie
niemand die om mij geeft,
nergens een toevlucht voor mij,
niemand die hecht aan mijn leven.

6Ik roep tot U, HEER:
‘U bent mijn schuilplaats,
al wat ik heb in het land der levenden.’
7Hoor mijn noodkreet,
ik ben uitgeput en moe,
verlos mij van mijn vervolgers,
zij zijn sterker dan ik.

8Bevrijd mij uit de kerker,
dat ik uw naam mag loven
in de kring van de rechtvaardigen:
U hebt naar mij omgezien.

Gedachten bij de tekst
Omdat de psalmen zo persoonlijk zijn, kunnen wij ons vaak vrij direct identificeren met de dichter.
‘Ja, dat gevoel heb ik ook wel eens; dit gaat over mij, of over mensen die ik ken’.

Bij de verschillende verzen van psalm 142 zie ik verschillende mensen.
Kijk maar mee.

Luid roep ik tot de Heer, smeek om genade, stort mijn hart uit, klaag mijn nood.
Ik hoor iemand die vooral behoefte heeft aan een luisterend oor.
Zeg maar even niets, ik wil eerst gewoon mijn verhaal eens kunnen doen!

Dan iemand die ten einde raad is.
Er ligt nog een weg voor hem.
Maar er is op die weg een verborgen strik, een valstrik;
zo bang voor wat nog komt, zo opzien tegen de toekomst…
Wat erg als iemand alleen maar bang is voor de toekomst.

Bij vers 5 zie ik die vluchteling.
Hij is als student gevlucht voor de militairen in zijn land.
Nu woont hij al jaren in Nederland.
Hij had hier een mooie baan totdat de trauma’s terugkwamen.
Nu loopt hij bij Centrum ’45.
Maar zijn buren denken dat hij een profiteur is.
Rot op naar je eigen land…

Vers 7; de noodkreet van iemand met PTSS.
Uitgeput en moe omdat ’s nachts de nachtmerries komen.
Doodmoe wordt ze wakker en dan maar hopen dat ze in de loop van de dag weer rustiger wordt.

Vers 8: in de gevangenis; dat geldt eigenlijk van al die mensen in deze psalm.
En dan toch zingen…
Dat is het gekke van geloven in God; als er gezongen wordt, een psalm, door jou of voor jou, als er gebeden wordt door jou of voor jou, dan kun je door alles heen toch die bijzondere ervaring hebben:
U hebt naar mij omgezien; geluisterd, de toekomst opengedaan, de nachtmerrie verjaagd, mijn hand gepakt.
Ik kan er tòch weer tegen.

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.
Amen.

Uitnodiging voor koffie in Willibrords Erf.

Zegenbede
Eeuwige, zegen ons en houdt ons onder uw hoede
Laat het licht van uw ogen over ons schijnen
En wees ons genadig
Blijf ons zien, geef ons vrede
Voor deze dag en al onze dagen.
Amen.

Muziek: Een ‘De Profundis Te Clamavi…’?
Bv. https://www.youtube.com/watch?v=EyqDPakdBAA