Dank (1)

We blikken terug op een mooie startzondag. Het weer werkte mee en veel mensen bakten iets en kwamen om mee te bidden, te zingen, te tekenen en hun talenten in te zetten (en te ontdekken?). Kinderen genoten van hun talent in de tent. Jong en oud deden mee aan het speeddaten en nog fijner: achteraf werd ook waardering en dank uitgesproken voor alles, voor de mensen van de high tea-ploeg, die zich het zweet op hun rug hebben gewerkt, en voor het bloemetje op de tafels. Aaldert Rus verzorgde een leuke workshop urban sketching. Pauline en Leonard enthousiasmeerden mensen met vrolijke canons. Maartje, Maaike en Pieternel verspreidden warmte voor de kinderen.
Margreet liet haar prachtige stem horen. Her en der werd wat gesjoemeld/geruild met de kleurtjes van de workshops, maar dat zien we door de vingers. In de gebedsvlammen viel mij op dat er veel gebeden zijn voor het ‘omzien naar elkaar’. Mooi om daarmee verder te gaan. Hartelijk dank aan sjouwers en bakkers, afwassers, kosters, knippers en koffieschenksters. Zo werd het al met al een beetje waar: In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van het geheel (1 Korintiërs 12:7).