Interview Maartje van Rijnsoever in OKe september

Verlangen
Wat verlangen jongeren?
Maartje van Rijnsoever is actief binnen het jeugd- en jongerenwerk bij de PGO, naast haar pittige baan in de Jeugdzorg
én een druk, gezellig gezin. Enthousiast vertelt zij over haar werk met jongeren in gesprek met Ardi Warnar.
Lees hier het interview op pagina 4.