Een geslaagde inspirerende inloopmiddag voor statushouders

Vrijdag 14 oktober heeft de werkgroep statushouders van het Diaconaal Platform Oegstgeest in het Hoefijzergebouw van COA een inloopmiddag georganiseerd voor vluchtelingen. Naast 15 kinderen waren er 20 mannen en vrouwen uit Eritrea, Syrië, Afghanistan, Turkije e.a. Zij vertelden met emotie over hun contacten met hun familieleden thuis en over hun verwachtingen om hun geliefden […]

Gezellige mensen gezocht!

We willen voor tieners in onze kerk graag iets betekenen. Daarom gaan we op vrijdagavond eens per maand een leuke avond bieden boven in de Regenboogkerk, start 3 november. Nu zoek ik één of twee mensen om samen de soos op te zetten. Gevraagd: jong van geest, gevoel voor humor, hart voor tieners en voor […]

Collecten 30 oktober 2022

De diaconale collecte is bestemd voor het hospice in Oegstgeest en de beide hospices in Leiden. Issoria en Xenia bieden in een huiselijke omgeving zorg en liefdevolle aandacht, rust en geborgenheid aan hun gasten die daar hun laatste levensfase doorbrengen. Hospices zijn voor een groot deel afhankelijk van financiële steun van derden. ► Uw bijdrage […]

Groene of Willibrordkerk ook open

Komende zondag is de Groene Kerk open van 11.00 tot ca 12.30 uur. U kunt ook daar een kaarsje aansteken en even stilstaan bij wie u wilt gedenken. Van harte welkom.

Dagwacht 25 oktober 2022

08.25 uur Groene Kerk open 08.30 uur Muziek: Lied 267: 1-3 Zomaar een dak 08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag Tekst van het openingslied Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte openstaat, muren van huid, ramen als ogen, speuren naar hoop en dageraad, huis dat een levend lichaam wordt, […]

Collecten zondag 23 oktober

De diaconale collecte is bestemd voor Bijbelvertalingen voor mensen in de voormalige Sovjet-Unie. Het Institute for Bible Translation (IBT) in Moskou vertaalt de Bijbel of gedeelten ervan in de talen van de niet-Slavische volken van de voormalige Sovjet-Unie, inclusief Rusland. Daarnaast zorgt het voor de uitgave en de verspreiding van deze Bijbelvertalingen. De vertaalprojecten zelf […]

Gemeenteavond maandag 31 oktober

Op maandag 31 oktober wordt een gemeenteavond gehouden in de Regenboogkerk.Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor deze Gemeenteavond. Het thema van de avond is: ‘Bezieling delen en keuzes maken’. Het programma ziet er als volgt uit: 19:30 uur   Inloop en koffie 20:00 uur   Welkom en opening door ds. […]

Dagwacht 11 oktober 2022

Dagwacht; met God op de drempel van de dag              GWK, 11 oktober 2022 08.25 uur      Groene Kerk open 08.30 uur      Muziek: Lied 08.35 uur      Welkom door de voorganger van de dag; Tekst van het openingslied lied 513: 1-3 God heeft het eerste woord Hij heeft in den beginne Het licht doen overwinnen Hij spreekt […]

Boodschappen voor de voedselbank!

Met de huidige prijsstijgingen zijn steeds meer mensen aangewezen op de Voedselbank. Daarom vond M25 Leiden het tijd om de handen uit de mouwen te steken voor de Voedselbank Leiden en omstreken. Op donderdag 20 oktober gaan jongeren van M25 Leiden van het Visser ’t Hooft Lyceum, Leiden, bij mensen in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en […]

Nederland geeft thuis

Op televisie kun je kijken naar verhalen van mensen en gemeenten, die statushouders of vluchtelingen opvangen bij hen thuis. Het zijn korte, eerlijke portretten, lichtpuntjes van gastvrijheid. Lastig terug te vinden op tv, maar wel via deze website: Nederlandgeeftthuis. Aanrader!