16 oktober: reguliere dienst ipv diaconale viering

Vorige week heeft de taakgroep Diaconaat en Zending kennis genomen van de berichtgeving over klachten rond Jeugddorp de Glind. Meerdere oud-pleegkinderen die in Jeugddorp De Glind woonden, zeggen lichamelijk of geestelijk te zijn mishandeld. We zijn geschrokken van dit nieuws en ons medeleven gaat uit naar diegenen die mogelijk door misbruik getroffen zijn en naar hun sociale omgeving. We realiseren ons dat het op dit moment nog om een nieuwsbericht gaat dat om nader onderzoek vraagt en dat de klachten een periode in het verleden betreffen. De klachten die verwoord worden zijn echter wel zodanig ernstig dat Kerk in Actie -en ook wij als taakgroep Diaconaat en Zending- daar voorlopige consequenties aan verbinden.

Kerk in Actie steunt Jeugddorp De Glind via de Rudolphstichting, die de materiële voorzieningen verzorgt voor het jeugddorp. Kerk in Actie heeft besloten voorlopig geen fondsen meer te werven voor Jeugddorp De Glind, tot er meer duidelijkheid is op grond waarvan de steunverlening in de toekomst al dan niet voortgezet kan worden. De PGO steunde dit doel vanaf 2021 voor een periode van 2 jaar, maar trekt verdere steun voor 2022 in.

Op 16 oktober stond een diaconale viering gepland met als thema jeugdzorg/De Glind. In overleg met de predikant heeft de taakgroep besloten om de geplande diaconale viering uit te stellen. (Aanstaande zondag 16 oktober wordt dus een reguliere viering.) Ook beraadt de taakgroep zich over een nieuw binnenlands diaconaal doel.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, kunt u contact opnemen met Martine Delver.

Taakgroep diaconaat en zending