Vluchtelingen in Oegstgeest

De schrijnende beelden van buitenslapers in Ter Apel laten ons niet los.
Hoe is het toch mogelijk dat dit in Nederland gebeurt?
Binnen de opvanglocatie kunnen statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) niet doorstromen, omdat elders geen huisvesting is.
Tegen deze achtergrond begonnen kerken in Kampen met tijdelijke opvang.
Dat voorbeeld is inmiddels door verschillende kerkelijke gemeenten in ons land gevolgd.
En opgeschaald door de PKN naar het landelijke project De Thuisgevers.
Dat project beoogt kleinschalige opvang van toegelaten asielzoekers in kerkelijke gebouwen.
Onze Diaconie heeft in een vroeg stadium van dit project deelgenomen aan online bijeenkomsten met informatie en discussie.
Omdat we ons geraakt voelen door het lot van de betrokken mensen.
Tegen deze achtergrond hebben we de gemeente Oegstgeest gevraagd of kerken in ons dorp zouden kunnen helpen.
De reactie was helder. Op dit moment is er voldoende ruimte voor opvang.
Binnenkort komt een leegstaand gebouw op Endegeest beschikbaar.
Dat zal letterlijk en figuurlijk even ruimte geven.
Betekent dit dat we dan maar moeten afwachten? Natuurlijk niet.
In het Hoefijzergebouw (voorbij het raadhuis) wonen nu 120 statushouders en 60 Oekraïners.
Wegens Endegeest worden dat er meer. Vrijwilligers van de gezamenlijke kerken in Oegstgeest zijn daar al langer actief.
De spelletjesmiddag voor kinderen was een recent voorbeeld.
Net als vorig jaar wordt nu het Sinterklaasfeest voorbereid.
En verder zullen er inloopmiddagen komen. Voor een luisterend oor, intermenselijk contact en praktische hulp.
Versterking van die interkerkelijke werkgroep (de Werkgroep Vluchtelingen) is van harte welkom.
De groep probeert naar de tekst van afgelopen zondag ’knechten van het Koninkrijk’ te zijn.
Die gewoon hun plicht doen en daar vreugde aan ervaren.
Voor meer info. bel 06-19181001, of mail Stuur Email .
Pieter Hellinga (namens de Taakgroep Diaconie & Zending)