Collecteren tijdens de dienst

Tijdens de coronatijd zijn we gestopt met het inzamelen van de gaven door middel van het doorgeven van collectezakken. Deze zo vertrouwde wijze van collecteren tijdens de dienst wordt door sommigen gemist. Echter, omdat het van hand tot hand doorgeven een bron van besmetting kan zijn, hebben we besloten om de huidige vorm van collecteren te handhaven. Wij vertrouwen op uw begrip. 
Omdat er relatief veel kostbare tijd van vrijwilligers zit in het afstorten van contant geld bij de bank en hieraan kosten zijn verbonden, wijzen wij u graag op de mogelijkheden tot doneren via de bekende bankrekeningnummers, via de Appostel App of via het kopen van collectebonnen via het Kerkelijk Bureau. De collectebonnen kunt u, net zoals u dit met contant geld gewend bent, na afloop van de kerkdienst in de collectebussen doen. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.
Taakgroep Diaconaat & Zending en College van Kerkrentmeesters