Geloof je in verbondenheid?

In februari vroegen wij tijdens de Actie Kerkbalans onder dit motto uw financiële steun voor het werk van onze gemeente. Wij zijn bijzonder dankbaar dat veel gemeenteleden een toezegging hebben gedaan.

Zoals u weet, ontvangt de PGO geen subsidie. Samen dragen we de financiële lasten van gebouwen en predikanten. Het onderhoud van de kerkgebouwen is kostbaar en ook wij hebben te maken met sterk gestegen energiekosten. Tegelijk zijn de inkomsten uit collecten nog niet terug op het oude niveau.

Afgelopen week hebben daarom alle* gemeenteleden, per brief of via e-mail, een verzoek ontvangen voor een extra bijdrage aan onze gemeente. Want gemeente zijn, dat kan alleen samen. Elke bijdrage, groot of klein, is welkom! Maakt u binnenkort uw extra bijdrage over?

Naast het plaatselijke kerkenwerk zullen wij met de opbrengst van deze actie de solidariteitskas van de landelijke Protestantse Kerk ondersteunen. Deze wordt onder andere gebruikt om in Nederland nieuwe vormen van kerk-zijn te ontwikkelen (via zogenoemde pioniersplekken).

*Gemeenteleden met een meerjarige periodieke toezegging zijn niet benaderd. Maar ook hun extra bijdrage is uiteraard van harte welkom!

NB: in sommige brieven blijkt het betalingskenmerk door de bank niet te worden herkend. U kunt uw bijdrage ook overmaken zonder betalingskenmerk, onder vermelding van ‘extra bijdrage fonds 1420’.

Maureen van den Brink, scriba kerkenraad
Maurice van den Heuvel, voorzitter College van Kerkrentmeesters