Denktank PGO Kerkgebouwen

Op 18 november is de Denktank Toekomst PGO Kerkgebouwen van start gegaan. Kort geformuleerd is de opdracht aan de Denktank om een visie en strategie op het bezit en beheer van het PGO-vastgoed te ontwikkelen, afgeleid van de visie op ons kerk-zijn, het aantal leden en de omvang van het kerkbezoek. En iets specifieker: de […]

Tuinonderhoud Regenboogkerk en Willibrords Erf

De afgelopen zomer was erg droog. Er is in deze periode met regelmaat extra water gegeven aan de beplanting rond de RBK, maar de droogte heeft op diverse plekken sporen achtergelaten. Om beter voorbereid te zijn op periodes van droogte zullen bij komend tuinonderhoud, links en rechts van de entree van de RBK, kratten worden […]

De voordelen van een periodieke gift

In januari gaat de jaarlijkse Actie Kerkbalans van start. Natuurlijk hopen wij dat alle leden weer een bijdrage willen leveren aan onze gemeente!Waarschijnlijk wist u al dat u uw gift(en) kunt aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Dat geldt echter alleen voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot maximum van 10% […]

Collecten zondag 27 november

De diaconale collecte is bestemd voor: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.De gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Kerk in Actie gunt hen […]

Nalaten dicht bij huis, dicht bij uw hart

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de PGO op te nemen in uw testament. Meer hierover leest u op onze website. U draagt dan met uw […]

Opbrengst oproep extra bijdrage ‘Geloof in verbondenheid’

Enige weken hebt u via de mail of per post een verzoek ontvangen voor een extra bijdrage aan de PGO. Wij zijn bijzonder dankbaar voor de circa 125 gemeenteleden die reageerden en samen onze gemeente steunden met een totaalbedrag van € 7.742. De opbrengst zal onder andere worden gebruikt voor de kosten van alle activiteiten, […]

Carols zingen op kerstavond

Al enkele jaren zingt een groep enthousiaste zangers op kerstavond (24 december) voor de deur bij de Regenboogkerk een aantal Carols voor aanvang van het kerstspel. Een sfeervolle start van uw kerstdagen! De deur van de kerk gaat om half zeven open voor iedereen die het kerstspel wil meemaken. Vanaf kwart over zes zal het […]

Open einde van je verlangen

Doe Maar zong er al over: het ‘is-dit-alles-gevoel’. Er huizen in ons hart vele verlangens en begeertes en ook zoiets als een verlangen naar God. Dat godsverlangen willen we op het spoor komen aan het begin van de Adventstijd. Het heeft te maken met zoiets als ‘een gat in onze ziel’. We leggen ons oor […]

Café ‘Zin in het weekend’

Je geniet van een vol leven met werk, hobby’s, familie en vrienden. Maar soms is het goed om even stil te staan bij wat het leven mooi, kwetsbaar en zinvol maakt. Dat doen we op de drempel van werkweek naar weekend in het café met een diverse groep mensen tussen de 40-60 jaar. We wisselen […]

Collecten zondag 20 november

De diaconale collecte is bestemd voor het Pastoraat, samen gedenken in dorp of stadswijk. De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat geeft mensen de […]