Collecten zondag 6 november

De diaconale collecte is bestemd voor de Zending, Maatjes voor aidswezen in Zambia.

Dit tweejarig project van de Taakgroep Diaconaat & Zending loopt dit jaar nog. Samen met Kerk in Actie steunen we dit project waarmee maatjes voor alleenstaande (als ouders en grootouders er door aids niet meer zijn), jonge gezinshoofden worden getraind via de Raad van Kerken in Zambia, die kerkleiders hiervoor toerust. Ook worden kinderen (gezinshoofden) getraind en materieel geholpen bij het runnen van hun gezin en het afmaken van een opleiding.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Zambia, maatjes voor aidswezen.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending