Conceptbegrotingen 2023

De kerkenraad heeft onlangs de conceptbegrotingen voor 2023 van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep Diaconaat en Zending besproken. Op de PGO-website zijn samenvattingen geplaatst. De volledige conceptbegrotingen 2023 liggen van maandag 14 november t/m dinsdag 29 november ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. Maak eerst even een afspraak via 06 15 21 66 50 voordat u langsgaat.
Een elektronische kopie van de conceptbegroting van de PGO is aan te vragen bij penningmeester Dieneke van Os via Email.
De reacties zullen worden besproken met de kerkenraad en vervolgens zullen de begrotingen voor 2023 worden vastgesteld.

Dieneke van Os, penningmeester College van Kerkrentmeesters
Wolter Mooi, penningmeester Taakgroep Diaconaat en Zending


Bericht vervalt op 2 december 2022