Conceptbegrotingen 2023

De kerkenraad heeft onlangs de conceptbegrotingen voor 2023 van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep Diaconaat en Zending besproken. Op de PGO-website zijn samenvattingen geplaatst. De volledige conceptbegrotingen 2023 liggen van maandag 14 november t/m dinsdag 29 november ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. Maak eerst even een afspraak via 06 15 21 66 50 voordat u langsgaat.
Een elektronische kopie van de conceptbegroting van de PGO is aan te vragen bij penningmeester Dieneke van Os via :>Email. De begroting van de Taakgroep Diaconaat en Zending is aan te vragen bij penningmeester Wolter Mooi via Email.
Reacties op de conceptbegrotingen kunnen tot uiterlijk donderdag 2 december worden gestuurd naar de scriba van de kerkenraad, mw. M. van den Brink, Rijnzichtweg 30, 2341 AC Oegstgeest; Email.
De reacties zullen worden besproken met de kerkenraad en vervolgens zullen de begrotingen voor 2023 worden vastgesteld.

Dieneke van Os, penningmeester College van Kerkrentmeesters
Wolter Mooi, penningmeester Taakgroep Diaconaat en Zending