Denktank PGO Kerkgebouwen

Op 18 november is de Denktank Toekomst PGO Kerkgebouwen van start gegaan. Kort geformuleerd is de opdracht aan de Denktank om een visie en strategie op het bezit en beheer van het PGO-vastgoed te ontwikkelen, afgeleid van de visie op ons kerk-zijn, het aantal leden en de omvang van het kerkbezoek. En iets specifieker: de Denktank ontwikkelt enkele scenario’s of toekomstbeelden voor de kerkgebouwen en ander vastgoed van de PGO voor de periode op weg naar 2035/2040. Hoe kunnen wij een toekomstbestendige kerk zijn en wat is daarvoor aan gebouwen nodig? Deze scenario’s en bijbehorende kwalificaties worden uiteindelijk door de kerkenraad binnen de PGO besproken en gewogen, waarna keuzes kunnen worden gemaakt.

Leden van de Denktank zijn Nelleke van der Oord, Willem Camphuis en Dick Hanemaayer (voorzitter).

In volgende berichten informeren wij u uitgebreider over onze aanpak en bevindingen. Op de website, onder ‘Wat’, wordt een pagina voor de Denktank ingericht waarop u daarover kunt lezen. U kunt de Denktank bereiken via Email. Wij zijn zeer benieuwd naar uw ideeën, suggesties en opvattingen over en rond de PGO-kerkgebouwen. Aarzel niet om ons op dit mailadres te berichten of spreek ons aan in de wandelgangen.

Bericht vervalt op 29 december 2022