Dubbelcadeau Surabaya

Het afscheidscadeau voor ds. Aart Verburg (2020), dat als bestemming kreeg: aanvulling pensioengeld voor medewerksters van een sociaal project in Surabaya (Stichting voor GezinsWelzijn, LKK) is uiteindelijk feestelijk ‘overhandigd’. De mensen die met pensioen gingen, en andere werknemers die ontslagen werden toen alle sociale activiteiten moeten sluiten wegens corona, hadden de uitkering al in november 2020 ontvangen, maar er was nog geen afscheidsfeest geweest. Nu wel, en een feest was het!

Dieneke van Os was met Aart Verburg meegereisd over Java. Op 18 oktober was er een overleg met het nieuwe bestuur van de LKK en het synodebestuur van de GKI op Oost-Java, een kerk die ook verantwoordelijk was voor het Studentenpastoraat van Aart indertijd. Dieneke en Aart waren onder de indruk van wat het nieuwe bestuur, in goed overleg met de GKI (kerk op Oost-Java) op poten heeft gezet voor de toekomst van de LKK. De gevolgen van de covid-pandemie zijn heel ingrijpend geweest voor veel sociaal en diaconaal werk. Er waren ook kansen voor diaconaal werk! Het nieuwe LKK-bestuur heeft de coronatijd gebruikt om veel juridische zaken (eigendomsrechten van twee locaties en gebruiksrecht van de derde locatie) te regelen. De GKI heeft nu verantwoordelijkheid genomen voor het werk van de LKK (juridische steun en financiële garanties) uitgaande van de eigen visie en missie van de LKK. Wat er nog over is van het afscheidscadeau (de andere helft) zal vanuit de PGO worden overgemaakt als de plannen zijn uitgewerkt en zullen worden gerealiseerd.

Op 22 oktober was er in een LKK-gebouw een bijeenkomst waar veel verhalen over vroeger zijn gedeeld en ook iets over de visie voor de toekomst kon worden verteld. De oud-werknemers waren blij met dat nieuws. Nog blijer waren ze met het afscheidsfeest waarbij er voor iedereen (15 personen) een kaart was met foto’s van de kerkgebouwen van de PGO en handtekeningen van gemeenteleden en nog een mooi financieel extraatje. Echt groot feest werd het, toen we samen via de laptop een fotoserie uit 2009 bekeken. Iedereen stond erop! Veel herkenning bij iedereen, ontroering bij de foto’s van hen die al zijn overleden, maar vooral: een feest van erkenning: kijk, dat deden wij, ons werk, maar het was meer dan alleen werk. Het was ons leven en we waren er voor anderen die de LKK/ons nodig hadden. We sloten het feest af met twee onvermijdelijke programmaonderdelen: samen op de foto en samen eten!

Het brengen van een geschenk werd daardoor inmiddels een soort van driebubbel geschenk. Verbondenheid met Oegstgeest, steun geven en plannen maken voor de toekomst.

Dieneke is sinds 5 november terug in NL. Aart heeft het ticket dat hij van de PGO kreeg om het geschenk naar Surabaya te brengen, gebruikt om wat langer in Indonesië te blijven en oud-cursisten van het Hendrik Kraemer Instituut op te zoeken op hun (voormalige) werkplekken op verschillende eilanden in Indonesië. Ook dat blijkt vooral ‘feest’ te zijn. Aart hoopt begin januari 2023 terug te zijn in Oegstgeest.

Aart Verburg en Dieneke van Os