Groetenactie Amnesty International

A.s. zondag, 13 november, is er weer een groetenactie in de Groene of Willibrordkerk.
Zoals u in de kranten kunt lezen, worden overal in de wereld mensenrechten geschonden en worden journalisten en activisten van mensenrechtenorganisaties opgepakt. En soms worden ze ook gemarteld. In diverse landen bestaat de doodstraf nog. Een eerlijk proces krijgen mensen regelmatig niet. Zelfs voor kleine vergrijpen of homo zijn kun je worden opgehangen.
Amnesty International zet zich voor al deze mensen in. Acties hebben veel bereikt.
Amnesty krijgt berichten dat gevangenen en vervolgde journalisten en activisten een kaart zeer op prijs stellen. Een kaart is een teken dat ze niet vergeten worden. En het blijkt ook dat gevangenen vaak een betere behandeling krijgen als gevangenisdirecteuren zien dat de gevangenen veel post ontvangen.
We zouden het op prijs stellen als u een kaart wilt schrijven. U kunt na afloop van de dienst in Willibrords Erf een kaart meenemen met begeleidende tekst. De kaarten zijn al voorzien van een postzegel. Een postzegel voor het buitenland kost € 1,55.
Graag een bijdrage aan de kosten van kaart en postzegel in de Amnesty collectebus die op een tafel staat. Alvast onze dank.
Marijke Visser-van Overeem, Kerngroep Amnesty Oegstgeest