Herinnering fondsenwerving Diaconie/Werelddiaconaat/Zending

In april van dit jaar hebt u een toezeggingsformulier ontvangen van de taakgroep Diaconaat & Zending. Hierop hebt u kunnen aangeven of u dit jaar wilt schenken voor de diaconie, het werelddiaconaat of de zending.
Mogelijk is dit formulier aan uw aandacht ontsnapt, maar wilt u wel geven.
Dat kan nog steeds. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet, zodat we met elkaar de vele goede doelen kunnen blijven steun.
U kunt uw bijdrage(n) overmaken op de volgende rekeningnummers:
Diaconie PGO: NL87 INGB 0000 3734 56
Zending PGO: NL94 INGB 0005 5235 45
Werelddiaconaat PGO: NL96 INGB 0002 4050 56.
Onze hartelijke dank!
Taakgroep Diaconaat & Zending