Opbrengst oproep extra bijdrage ‘Geloof in verbondenheid’

Enige weken hebt u via de mail of per post een verzoek ontvangen voor een extra bijdrage aan de PGO. Wij zijn bijzonder dankbaar voor de circa 125 gemeenteleden die reageerden en samen onze gemeente steunden met een totaalbedrag van € 7.742. De opbrengst zal onder andere worden gebruikt voor de kosten van alle activiteiten, het onderhoud en verwarming van de kerkgebouwen en ter aanvulling op de inkomsten uit collecten. Daarnaast zullen wij de solidariteitskas van de landelijke Protestantse Kerk ondersteunen. Deze wordt onder andere gebruikt om in Nederland nieuwe vormen van kerk-zijn te ontwikkelen (via zogenoemde pioniersplekken).

Mocht het verzoek aan uw aandacht zijn ontsnapt en wilt u alsnog een bijdrage geven, dan kan dat op: NL17 INGB 0002 3412 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Oegstgeest o.v.v. ‘Geloof in verbondendenheid’.

Dieneke van Os, penningmeester CvK
Chris van der Oord, coördinator kerkbalans PGO