Collecten zondag 1 januari

De diaconale collecte is bestemd voor
Stichting De Brug.
De Brug is een ggz-instelling voor verslavingszorg. Zij biedt hulp aan verslaafden, ouders/partners en familieleden. Ieder heeft zijn eigen verhaal, voor iedereen is een luisterend oor. De Brug biedt uitgebreide professionele hulpverlening op maat: van inloophuis, woonbegeleiding, behandeling, tot begeleid zelfstandig wonen in het woonhuis. Zij vinden het van belang dat aanmelders snel kunnen worden geholpen. Veel verslaafden hebben dankzij De Brug hun verleden achter zich kunnen laten en een nieuw leven weten op te bouwen. De Brug is een instelling waarvoor professionals en vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten.

►Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Stichting De Brug.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending