Collecten zondag 18 december

De diaconale collecte is bestemd voor
Jong Protestant:
ontdekken wat kerst betekent.

Welke overwegingen maakte de herbergier, toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders, toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, kruipen de jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal en ontdekken zo meer over de Bijbel.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Jong Protestant.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending