Financiële steun aan Jeugddorp ‘De Glind’ wordt aangehouden tot uiterlijk eind 2023

Eerder (16 oktober) berichtte de taakgroep Diaconaat en Zending over problemen bij De Glind, die aanleiding zijn tot het instellen van een extern onderzoek. Wij besloten toen om het resterende deel van de voor de Glind begrote donatie van 2022 aan te houden, dat wil zeggen: beschikbaar te houden om alsnog aan De Glind over te maken, wanneer de uitkomsten van het onderzoek een voldoende basis hiervoor bieden. Als dit uiterlijk december 2023 nog niet het geval is, zal de taakgroep Diaconaat en Zending het gereserveerde bedrag van € 2.000 doneren aan een ander doel binnen dezelfde kaders van zorg voor kwetsbare kinderen in Nederland.