Sinterklaasactie 2022: bedankt!

Ook dit jaar deden wij als PGO mee met de Sinterklaasactie van Stichting Voor Elkaar Leiden, deze keer voor het eerst in samenwerking met de NGK/GKV. Met elkaar hebben wij gezorgd voor 180 cadeaus, dus 180 blije kinderen. In totaal zijn er 560 kinderen met een cadeau verrast. Enorme dank aan iedereen die één of meerdere cadeaus heeft gekocht, cadeaus heeft helpen inpakken, gedichten heeft gemaakt of cadeaus heeft bezorgd! Wij doen volgend jaar weer graag een beroep op u. Tot slot de reactie van een dankbare ouder: ‘Wij danken u voor het brengen van een glimlach op het gezicht van onze meisjes’.
Taakgroep Diaconaat & Zending