Veertigdagenkalender 2023

De veertigdagentijd is dit jaar van 22 februari tot en met 8 april. Bij Kerk In Actie kunt u de veertigdagentijdkalender 2023 ‘Uit Liefde voor jou’ bestellen. U kunt dat doen op twee manieren: 1) via de website van Kerkinactie, 40dagentijd of 2) telefonisch: 030-8801456.

Paasgroetenactie 2023 – Uit liefde voor jou

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland. De diakenen schrijven kaarten voor Nederlandse gevangenen in het buitenland. Daarnaast schrijven zij een aantal Engelstalige kaarten voor Engelstalige gevangenen in Nederland. De afbeelding op de paaskaarten van 2023 is onder leiding van justitiepredikant Harma Zuidersma ontworpen door gedetineerden […]

Collecten zondag 29 januari

De diaconale collecte is bestemd voor Jong Protestant: Nederland speelt Sirkelslag.Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve bijbelspel tussen kinder- en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in het land. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. ► Uw bijdrage […]

Dagwacht 24 januari 2023

08.25 uur Groene Kerk open 08.30 uur Muziek: Lied 466 : 1 , 3 , 4 08.35 uur Welkom Tekst van het openingslied O wijsheid, daal als vruchtbare taal! Het zaad verdort, de oogst wordt schraal, op aarde plant het kwaad zich voort, de waanzin voert het hoogste woord. O kom, o kom, Emmanuel! Verblijd […]

Nieuwe projecten werelddiaconaat en zending

De Taakgroep Diaconaat en Zending heeft voor de komende twee jaar nieuwe projecten gekozen. Voor het werelddiaconaat gaat het om Moldavië, waar wij ouderen én jongeren steunen: in vooral de dorpen zijn kinderen en ouderen alleen achtergebleven, omdat 25% van de bevolking in het buitenland is gaan werken. Jongeren worden getraind om ouderen te kunnen […]

Denktank Toekomst gebouwen – voortgang

In de afgelopen kerkenraad is de opdracht aan de Denktank definitief vastgesteld. Kortgezegd zorgt de Denktank ervoor dat er verschillende uitgewerkte scenario’s beschikbaar komen met hun voor- en nadelen betreffende het bezit en beheer en eigen gebruik van de PGO-gebouwen. De horizon hierbij is een periode van 15 jaar. Beoogde afronding: zomer 2023. Vervolgens is […]

Interim-voorzitter kerkenraad

De kerkenraad is dankbaar en verheugd u te kunnen meedelen dat de heer Hans Hogerzeil bereid is om voor de periode van één jaar de functie van voorzitter KR van de PGO op zich te nemen. Indien er geen wettige bezwaren worden ontvangen, zal hij op zondag 5 februari in de dienst in het ambt […]

Collecten zondag 22 januari

De diaconale collecte is bestemd voor Missionair Werk: een kerk van betekenis. Van oudsher is de kerk in een dorp door haar diaconale activiteiten het middelpunt van de samenleving. Ook vandaag de dag nog heeft de kerk een maatschappelijke functie. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen delen, […]

Dagwacht 17 januari 2023

08.25 uur Groene Kerk open 08.30 uur Muziek: Lied 313 : 1 08.35 uur Welkom Tekst van het openingslied Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Hebt moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen daarnaar zijn […]

Actie Kerkbalans

De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat op zaterdag 14 januari van start met het luiden van de klok van de Groene Kerk. Actie Kerkbalans is ‘het’ moment van geven voor je kerk en loopt tot zaterdag 28 januari. Mogen we dit jaar weer op u rekenen? Uw bijdrage kan eigenlijk niet worden gemist voor het voortbestaan […]