Actie Kerkbalans

De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat op zaterdag 14 januari van start met het luiden van de klok van de Groene Kerk. Actie Kerkbalans is ‘het’ moment van geven voor je kerk en loopt tot zaterdag 28 januari. Mogen we dit jaar weer op u rekenen? Uw bijdrage kan eigenlijk niet worden gemist voor het voortbestaan van onze kerkgemeenschap. Activiteiten zoals kerkdiensten op zondagochtend, Taizévieringen, running dinner, de Oké, de cantorij, koffieochtenden, Zin in ’t weekend en kindermiddagen kosten tijd en aandacht van vrijwilligers, maar eveneens van de predikanten die we in dienst hebben. Ook de gebouwen en orgels moeten worden onderhouden. Wist u dat de PGO geen subsidie ontvangt en zelf alle kosten draagt? Daarom vragen we al onze leden – als teken van betrokkenheid – om een financiële bijdrage naar vermogen. We zijn blij met iedere bijdrage: elk bedrag telt!

Gedurende bovengenoemde periode worden alle gemeenteleden (per huishouden één) benaderd. We zullen zoveel mogelijk digitaal verzenden. Dit bespaart papier en kosten. Gemeenteleden van wie het e-mailadres bekend is, krijgen op maandag 16 januari een e-mail met de link naar het digitale toezeggingsformulier. Net als vorig jaar krijgen de overige gemeenteleden een papieren toezeggingsformulier thuisbezorgd.

Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven welk bedrag u toezegt en hoe en wanneer u dit wilt voldoen. Kiest u bij voorkeur voor automatisch incasso. Dat scheelt de gemeente kosten en onze vrijwilligers veel tijd. Natuurlijk bepaalt u zelf hoeveel u dit jaar bijdraagt. Weet dat voor onze kerkgemeenschap elke euro telt; geen bijdrage is te klein! Wij zien graag het ingevulde toezeggingsformulier vóór zaterdag 28 januari tegemoet en hopen van harte dat u gul geeft!

Later dit jaar volgt een verzoek om een bijdrage te doen aan (Wereld)Diaconaat en Zending.

Chris van der Oord, coördinator Kerkbalans