Collecten zondag 8 januari

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Camelia Indonesië.
Stichting Camelia steunt het huis van liefde (Pantih Asih) op de helling van de vulkaan Merapi in Java.
Daar leren mensen met een verstandelijke beperking vaardigheden die van nut zijn in de maatschappij.
Ook hun ouders en de gemeenschap waarin ze leven, worden in de activiteiten betrokken.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Stichting Camelia, Indonesië.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending