Denktank Toekomst gebouwen – voortgang

In de afgelopen kerkenraad is de opdracht aan de Denktank definitief vastgesteld. Kortgezegd zorgt de Denktank ervoor dat er verschillende uitgewerkte scenario’s beschikbaar komen met hun voor- en nadelen betreffende het bezit en beheer en eigen gebruik van de PGO-gebouwen. De horizon hierbij is een periode van 15 jaar. Beoogde afronding: zomer 2023. Vervolgens is het aan de kerkenraad om samen met de gemeente deze scenario’s te bespreken en een keuze te maken voor de toekomst.

Als Denktank werken we langs drie lijnen:

1. Inventarisaties (kosten, opbrengsten, onderhoud, gebruik gebouwen, ledenaantallen, ontwikkelingen landelijk niveau en andere kerken in Oegstgeest)

2. Reflectie op kerk-zijn: hoe willen we kerk zijn nu en in de toekomst en welke eisen/wensen komen hieruit voort betreffende de kerkelijke huisvesting

3. Ontwikkeling scenario’s.

Op dit moment zijn we volop bezig met stap 1. Binnenkort worden er afspraken gemaakt met de gebruikers van de gebouwen (taakgroepen, activiteiten) om te spreken over het huidige en toekomstige gebruik en de visie op ons kerk-zijn. We denken nog na over op welke manier we met een bredere groep gemeenteleden in gesprek kunnen gaan. Ondertussen blijven we zeer geïnteresseerd in uw ideeën, suggesties en opvattingen. Spreek ons vooral aan of stuur ons een Email.
Lees hier alle informatie over de Denktank en het proces.

Dick Hanemaaijer, Willem Camphuis en Nelleke van der Oord