Interim-voorzitter kerkenraad

De kerkenraad is dankbaar en verheugd u te kunnen meedelen dat de heer Hans Hogerzeil bereid is om voor de periode van één jaar de functie van voorzitter KR van de PGO op zich te nemen. Indien er geen wettige bezwaren worden ontvangen, zal hij op zondag 5 februari in de dienst in het ambt van ouderling worden bevestigd. Eventuele bezwaren kunnen ingediend worden bij de scriba via Email

Namens de kerkenraad, Maureen van den Brink, scriba


Korte introductie van Hans Hogerzeil
Ik ben onlangs gevraagd om interim-voorzitter van de kerkenraad te worden. Maar veel gemeenteleden zullen mij niet of nauwelijks kennen, omdat mijn vrouw en ik pas sinds vier jaar (weer) in Oegstgeest wonen. Wel ben ik betrokken geraakt bij de PGO, eerst als voorzitter van de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek, en vorig jaar ook als voorzitter van de beroepingscommissie. Daarvoor heb ik bijna 40 jaar in het buitenland gewerkt, eerst als zendingsarts in Ghana en later voor de Wereld Gezondheids Organisatie. Voor en na onze uitzending woonden we ook al enkele jaren in Oegstgeest. Drie van onze kinderen zijn toen hier gedoopt: onze zoon in de kapel van het Zendingshuis en twee dochters in het Groene Kerkje.

Als interim-voorzitter wil ik vooral proberen de vele commissies en activiteiten binnen de PGO te coördineren en waar nodig te ondersteunen; en wil ik mij vooral voor iedereen openstellen. Wij leven in een tijd van veel veranderingen en onzekerheden, en ik wil proberen daarin een stabiele factor te zijn die mensen bij elkaar brengt. En ondertussen gaan we met elkaar op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Hans Hogerzeil