Nieuwe projecten werelddiaconaat en zending

De Taakgroep Diaconaat en Zending heeft voor de komende twee jaar nieuwe projecten gekozen.
Voor het werelddiaconaat gaat het om Moldavië, waar wij ouderen én jongeren steunen: in vooral de dorpen zijn kinderen en ouderen alleen achtergebleven, omdat 25% van de bevolking in het buitenland is gaan werken. Jongeren worden getraind om ouderen te kunnen helpen. Ook wordt door ons het werk onder kinderen gesteund, via Kinderen in de Knel van Kerk in Actie.
Voor de zending gaat het om Syrië, waar de wederopbouw van de kerk als plek van hoop en herstel wordt gesteund, omdat de kerken in de samenleving nieuwe hoop voor de toekomst geven in dit zwaar getroffen land.
Zie voor meer informatie over alle projecten ook het januarinummer van OKe.
 
 
Syrië: De kerk als plek van hoop en herstel


Download Syrië: De kerk als plek van hoop en herstel
Voor de zending gaat het om Syrië, waar de wederopbouw van de kerk als plek van hoop en herstel wordt gesteund, omdat de kerken in de samenleving nieuwe hoop voor de toekomst geven in dit zwaar getroffen land.
 
 
Moldavië
Voor het werelddiaconaat stellen we Moldavië centraal, het armste land van Europa waar ruim 2,5 miljoen mensen wonen en ook vluchtelingen uit buurland Oekraïne gastvrij worden opgevangen.
We steunen er een project voor ouderen.

download collectefolder “Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië”.

Ook steunen we er het werk onder kinderen.

download collectefolder “Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst”.

 
 
Namens de Taakgroep Diaconaat en Zending,
Martine Delver en Guusje Onderwaater, diakenen ZWO