Dagwacht 28 februari 2023

08.25 uur      Groene Kerk open 08.30 uur      Muziek: Lied 310 NLB 08.35 uur      Welkom Tekst van het openingslied Eén is de Heer, de God der goden,wie buigt voor beelden wordt misleid.Ga op de weg van zijn geboden –er is geen god die zo bevrijdt! Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,veracht, misbruik de hemel […]

In gesprek met de Denktank

Op dit moment zijn we in gesprek met diverse groepen die nu van onze kerkgebouwen gebruik maken, w.o. de taakgroepen en de predikanten. Lees verder. Hebt u/heb jij beelden bij onze PGO over 15 jaar? Deel ze met ons in de wandelgangen of stuur een berichtje naar Denktank. Dick Hanemaaijer, Willem Camphuis en Nelleke van […]

Tussenstand en herinnering Actie Kerkbalans 2023

Zo’n 520 gemeenteleden hebben inmiddels een toezegging gedaan voor een financiële bijdrage aan onze gemeente. De opbrengst tot nu toe bedraagt 206.775 euro. Daarvoor uiteraard hartelijk dank! Helaas is het toegezegde bedrag nog wat lager dan waar we op hoopten. Van een aantal trouwe gevers hebben wij helaas nog geen reactie mogen ontvangen. Afgelopen week […]

Afscheid cantrix Pauline Verkerk

Pauline Verkerk heeft de kerkenraad geïnformeerd dat zij na 20 jaar haar functie als cantrix per 1 november 2023 wil neerleggen. De kerkenraad heeft haar verzoek geaccepteerd, onder warme dankzegging voor de vele jaren dat zij haar functie met grote inzet heeft vervuld. Een afscheidsdienst zal worden gehouden op 8 oktober 2023. Het vertrek van […]

Koffiekamer 2 maart 2023

Het is aangekomen… en hoe! Dat gaat over het cadeau dat de PGO aanbood ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van ds. Aart Verburg, dat gevierd werd bij zijn afscheid als predikant van Oegstgeest. Het cadeau was een (heel groot!) geldbedrag dat doorgegeven werd aan de stichting voor gezinswelzijn (LKK) in Soerabaja. Vrouwen die daar […]

Samen tegen Armoede – extra voedselinzameling houdbare producten

In deze tijd van stijgende kosten en prijzen kost het steeds meer mensen moeite om rond te komen. Het aantal aanvragen bij voedselbanken steeg het afgelopen jaar met meer dan 20 procent. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, heeft de voedselbank de hulp van Kerk in Actie (KiA) ingeroepen. Dat is de campagne Samen […]

Begin veertigdagentijd

Ik verheug me op de online Petrus-veertigdagenkalender: er zitten ook kleine filmpjes bij van één minuut, net mooi op weg naar je werk of als begin in de ochtend. Judith van den Berg, predikant van De Bakkerij in Leiden, is ook te zien. In de Oké staat een QR-code om je te abonneren. EO Beam […]

Collecten zondag 26 februari

Veertigdagentijd 2023: Uit liefde voor jou Uit liefde voor jou. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat ’t je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor […]

Klokken klinken voor Oekraïne

Op initiatief van de Raad van Kerken zullen tientallen kerktorens in Nederland vrijdagavond 24 februari de carillons en klokken laten klinken voor Oekraïne. Beiaardiers in meer dan vijftig steden staan op die manier tussen 19.30 en 20.00 uur stil bij de Russische inval die vrijdag precies een jaar geleden plaatsvond. Ook de klokken van de […]

Dagwacht 21 februari 2023

08.25 uur      Groene Kerk open 08.30 uur      Muziek: Lied 816 08.35 uur      Welkom Tekst van het openingslied Dat wij onszelf gewonnen gevenaan het bevrijdende bestaan,aan wat ons uitdaagt om te leven.Dat wij de stille roep verstaan. Dat wij versteende zekerhedenverlaten om op weg te gaan.Dat niet de greep van het verledenons achterhaalt en stil doet […]