Afscheid cantrix Pauline Verkerk

Pauline Verkerk heeft de kerkenraad geïnformeerd dat zij na 20 jaar haar functie als cantrix per 1 november 2023 wil neerleggen. De kerkenraad heeft haar verzoek geaccepteerd, onder warme dankzegging voor de vele jaren dat zij haar functie met grote inzet heeft vervuld. Een afscheidsdienst zal worden gehouden op 8 oktober 2023.
Het vertrek van de cantrix biedt ons een goede gelegenheid om met elkaar te overwegen hoe wij verder willen met kerkmuziek in het algemeen en de cantorij in het bijzonder. De kerkenraad heeft de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek (TEK) daarom gevraagd om een proces van consultatie in gang te zetten en in de zomer met een voorstel te komen. Alle mogelijke alternatieven, zoals voortzetting van de cantorij, grote of kleine projectkoren en andere vormen van muziek en zang zullen aan de orde komen. Gemeenteleden die geïnteresseerd zijn om mee te denken, zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij de scriba.

Hans Hogerzeil, voorzitter