Collecten zondag 19 februari

De diaconale collecte is bestemd voor Bolivia, Manq’a koksopleiding voor jongeren.
Manq’a is een instelling die jongeren in Bolivia in kwetsbare situaties een opleiding biedt tot kok.
Ze ondersteunt de jongeren daarna met het zoeken naar werk of het opzetten van een eigen onderneming en onderwijst hen in duurzaamheid.
Kerk in Actie ondersteunt dit project.

►Uw bijdrage is welkom in de collectebussen  in de kerk, via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Bolivia Manq’a.

►Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

►Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending