Dagwacht 21 februari 2023

08.25 uur      Groene Kerk open

08.30 uur      Muziek: Lied 816

08.35 uur      Welkom

Tekst van het openingslied

Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.

Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.

Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

Openingsgebed

Inleiding op de lezing

Vandaag lezen we uit een brief van Paulus aan de mensen in Korinthe die christen zijn geworden. Paulus heeft hen over het evangelie van Jezus als de Christus verteld en een aantal mensen is daardoor geïnspireerd geraakt.

Daarna is er in Korinthe verder over die boodschap nagedacht.

Verschillende mensen hebben op verschillende manieren uitleg gegeven aan de betekenis van het christelijk geloof.

Paulus schrijft nu aan de gemeente in Korinthe over de spanningen die daardoor zijn ontstaan.

Hij gebruikte eerder in zijn brief al het beeld van kinderen die gevoed en opgevoed worden.

Hij heeft ze babyvoeding gegeven omdat ze nog niet aan vaste kost toe waren.

Maar nu is de sfeer ontstaan van kinderen die het beter weten dan hun ouders.

En Paulus als de geestelijke vader van gemeente van Korinthe is teleurgesteld dat sommige mensen zichzelf belangrijker zijn gaan vinden dan anderen.

Terwijl volgens hem het Evangelie juist kiest voor mensen die zichzelf kunnen wegcijferen of helemaal geen kans hebben op sterke posities.

Paulus heeft zelf toch een ander voorbeeld gegeven? Hij schrijft:

Schiftlezing: 1 Korintiërs 4:14-21 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021)

14Ik schrijf dit alles niet om u te beschamen, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. 15Hoeveel opvoeders in het geloof in Christus u ook zult hebben, u hebt maar één vader. Ik ben in Christus Jezus uw vader geworden, omdat ik u het evangelie heb gebracht. 16Ik roep u dus op mij na te volgen. 17Daarom ook stuur ik Timoteüs naar u toe, die mijn geliefd kind is, trouw aan de Heer. Hij zal u in herinnering brengen hoe ik in eenheid met Christus Jezus leef, precies zoals ik overal aan iedere gemeente leer. 18Sommigen van u doen alsof ze heel wat zijn, omdat ze denken dat ik toch niet kom. 19Maar ik zal spoedig naar u toe komen, indien de Heer het wil, en dan zal ik te weten komen of die opscheppers alleen maar praten of werkelijk kracht bezitten. 20Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. 21Dus wat wilt u? Moet ik met de stok naar u toe komen, of liefdevol en zachtmoedig?

Gedachten bij de tekst

Die Paulus… Moet ik met een stok komen, of liefde vol en zachtmoedig?

Opvoeden is lastig.

Waar ga je zitten op de schaal tussen faciliteren, stimuleren en confronteren?

Liefdevol aanmoedigen en vertrouwen uitspreken als een kind zelf haar weg gaat vinden én daarvan samen kunnen genieten, dat is het mooiste.

Dingen verbieden omdat ze gevaarlijk zijn, ongelukkig maken, is ook nodig, maar mensen, ook je eigen kinderen, in een bepaalde richting dwingen levert op de duur altijd problemen op.

Confronteren is nodig, maar iemand een spiegel voorhouden is altijd spannend en je weet nooit wanneer dat effect heeft en wanneer.

En daarbij ook nog eerlijk naar jezelf blijven kijken, zoals in het lied dat we vanmorgen hoorden… versteende zekerheden verlaten om op weg te gaan.

En te geloven dat God onderweg ons onderkomen is, het dak boven ons hoofd, een veilige plaats…

Eenvoudig is dat opvoeden niet.

Vuistregel voor Paulus is: leven in eenheid met Christus Jezus.

Leren van zijn zachtmoedigheid maar ook van zijn kracht om te confronteren.

Dat werd een zware weg voor Hem, maar Jezus ging die weg wel.

Morgen begint de veertigdagentijd; dan volgen we Jezus op zijn weg.

Stilte

Aansteken intentiekaarsen

Gebed, afgesloten met stil gebed en Onze Vader

Onze Vaderin de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.

Amen.

Zegenbede

Eeuwige, zegen ons en houdt ons in uw hoede

Laat het licht van uw ogen over ons schijnen

En wees ons genadig

Blijf ons zien, geef ons vrede

Voor deze dag en al onze dagen.

Amen.

Muziek: Wer nun den lieben Gott lässt walten (Georg Neumark)

Dit lied is in het Nieuwe Liedboek opgenomen als lied 905.

In het Liedboek voor de kerken uit 1973 is een lied op deze melodie opgenomen (lied 78) waarvan de eerste regel mooi aansluit bij het thema van de Dagwacht van vandaag: ‘Laat me in U blijven, groeien, bloeien…’