Grote donatie voor PGO-diaconaat en zending

Recent ontvingen wij een grote donatie voor ons diaconaat- en zendingsprogramma van een gemeentelid dat anoniem wenst te blijven.
Wij zijn bijzonder blij hiermee, vooral wegens de extra armslag die de donatie ons geeft in de doelen die wij ons gesteld hebben, maar ook wegens de steun die hieruit spreekt voor het werk van onze gemeente als geheel, op deze zo essentiële terreinen.
De gedoneerde gelden zullen worden besteed aan het lopende diaconaat- en zendingsprogramma, zoals op onze website is gepresenteerd. Dat betekent dat werk, verricht in onze eigen kring en onmiddellijke omgeving, maar ook doelen in verre landen extra gesteund kunnen worden. Onze dankbaarheid is dan ook groot.
Wolter Mooi, penningmeester PGO-D&Z