In gesprek met de Denktank

Op dit moment zijn we in gesprek met diverse groepen die nu van onze kerkgebouwen gebruik maken, w.o. de taakgroepen en de predikanten. Lees verder.
Hebt u/heb jij beelden bij onze PGO over 15 jaar? Deel ze met ons in de wandelgangen of stuur een berichtje naar Denktank.

Dick Hanemaaijer, Willem Camphuis en Nelleke van der Oord