In memoriam de heer Gerrit Harmsen

Op 14 december 2022 overleed ons gemeentelid Gerrit Harmsen in de leeftijd van 88 jaar. Hij was een technische en precieze persoon die veel van muziek hield. Zelf speelde hij accordeon. Meer dan 60 jaar was hij de man van Roeli Harmsen. Zij kregen samen zij twee zoons en drie kleinkinderen. Samen hebben zij veel gewandeld. Meneer Harmsen woonde zijn hele leven in Twente maar verhuisde ruim een jaar geleden naar Oegstgeest. Zijn vrouw Roelie bezocht hem trouw in het verpleeghuis. Nu is hij overleden en in familiekring begraven. Wij gedenken hem als een kostbaar mens en bidden om troost voor zijn vrouw en kinderen. In de dienst van kerstmorgen hebben wij stil gestaan bij zijn overlijden en zongen lied 961: Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

Richtsje Abma