Koffiekamer 2 maart 2023

Het is aangekomen… en hoe! Dat gaat over het cadeau dat de PGO aanbood ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van ds. Aart Verburg, dat gevierd werd bij zijn afscheid als predikant van Oegstgeest. Het cadeau was een (heel groot!) geldbedrag dat doorgegeven werd aan de stichting voor gezinswelzijn (LKK) in Soerabaja. Vrouwen die daar al meer dan 40 jaar werkten, hadden geen pensioen opgebouwd. Van het cadeau uit Oegstgeest (verdubbeld door de LKK) kregen zij een mooie pensioentoelage. Een afscheidsfeest voor hen was door corona niet mogelijk. Dat werd dus een reünie, half
oktober vorig jaar, tijdens het bezoek van AV aan Soerabaja. Om te onderstrepen dat het een cadeau uit Oegstgeest was, ging Dieneke van Os, penningmeester van de PGO, mee.

Samen reisden ze bijna een maand over Java. Tijdens de koffieochtend zullen zij samen vertellen, met foto’s, over hun reis. Wat zagen zij van het kerkelijk leven te midden van een overwegend islamitische samenleving? Hoe kijken mensen in Indonesië terug op het ‘zendingswerk’ vanuit de kerken in Nederland? Wat vonden Indonesiërs van het excuus van Nederland voor de slavernij? U krijgt prachtige foto’s te zien, nog mooiere verhalen te horen én de kans om uw vragen te stellen.
Donderdag 2 maart, 10.00 uur, in Willibrords Erf.